Polityka prywatności

Polityka prywatności

TELEMOND Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polska

Tel +48 95 7210815
Fax +48 95 7525006
info@telemond-holding.com
NIP: PL5993028809

Legal Disclaimer:

The TELEMOND Sp. z o.o. checks and updates the information on its web pages regularly. This notwithstanding, data may become invalid. No liability or warranty for the actuality, accuracy or completeness of the information provided can take effect.

Same applies also for all other web pages which are referenced by hyperlink. The TELEMOND Sp. z o.o. is not responsible for the content of web pages that can be accessed through such links.

In addition to this, the TELEMOND Sp. z o.o. reserves the right to make changes or additions of the informations provided. The content and structure of TELEMOND Sp. z o.o. web pages are protected by copyright. Reproduction of the information or data, particularly the use of texts, text parts or images requires the prior consent of TELEMOND Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

TELEMOND Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polska

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mail: michal.szewczyk@telemond-holding.com
tel. +48 505 036 817

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji umów i zamówień
 • Kontrolnych i marketingowych.
 • Nadzoru finansowego nad realizacją umowy, regulowania zobowiązań, windykacji należności.
 • Obsługi i rozpatrywania reklamacji.
 • Obsługi postępowań sądowych.
 • Prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów.
 • Przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia.
 • Przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw.
 • Raportowania usług.
 • Realizacji działań audytowych i kontrolnych.
 • Reprezentowania Spółki w postępowaniach pozasądowych, konsultacji i wydawania opinii prawnych.
 • Ustalenia praw do danego obiektu.
 • Weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
 • Weryfikacji statusu kontrahenta w ramach kontroli finansowej.
 • Weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie.
 • Weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych.
 • Wniesienia wadium do przetargu.
 • Zarządzania uprawnieniami, dostępem do systemów teleinformatycznych i pomieszczeń.
 • Zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

Na podstawie art. 6 RODO (UE):

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
 • Firmy świadczące usługi Bankowe.
 • Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
 • Firmy świadczące usługi doradztwa.
 • Firmy świadczące usługi audytorskie.
 • Urzędy Administracji Publicznej.
 • Organy ściągania.
 • Organy Państwowe.
 • Organy Administracji Wojskowej.
 • Instytucje nadzorujące.
 • Organy egzekucyjne.
 • Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas retencji wynosi odpowiednio od 1 do 10 lat. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie?

Stosowane są dwa typy plików cookie: „pliki cookie sesji” i „trwałe pliki cookie”. Pliki cookie sesji to tymczasowo zapisane pliki, które pozostają na terminalu użytkownika, dopóki użytkownik nie wyloguje się, nie opuszcza strony internetowej ani nie kończy programu (przeglądarki). Trwałe ciasteczka pozostają przez okres zdefiniowany w parametrach cookie lub do momentu, gdy użytkownik usunie je na swoim terminalu. Cookies są używane przez partnerów witryny i podlegają własnej polityce prywatności.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.